خرید عسل خام

عسل و بیماری دیابت *تحمل رژیم های غذائی محدوده شده و فاقد شیرینی برای بیماران دیابتی

عسل و بیماری دیابت

عسل و بیماری دیابت  
*تحمل رژیم های غذائی محدوده شده و فاقد شیرینی برای بیماران دیابتی بسیار دشوار وطاقت فرسا است .درصورتی که یک بیمار دیابتی جهت کسب انرژی روزانه وفعالیت های مغزی نیاز به کربوهیدراتها وقند دارد!

* درصورتی که این بیماران جهت شیرین ساختن نوشیدنیها وتامین قند مورد نیازبدن خود ازعسل استفاده کنند ویابه عبارتی عسل رابه عنوان شیرینی مورد نیاز خود انتخاب کنند در سلامتی خودگام موثری رابرداشته اند.

* یکی از مهمترین قندهای که باعث شیرینی عسل میگردد فرکتوزیا قند میوه است.فرکتوز قندی است که برای جذب به سلول های بدن نیازیبه انسولین نداشته وازجمله قندهای طبیعی مفید برای بیماران دیابتی می باشد .از طرف دیگر بامصرف عسل قند خون (گلوکز)به سرعت افزایش نمی یابد .تحقیقات نشان داده است که عسل( GI) پایین تری نسبت به سایر قندهای طبیعی ومصنوعی وحتی برنج ونان می باشد.شاخصGI)) تعیین کننده سرعت افزایش قند خون پس از مصرف موارد قندی می باشد.بنابراین مصرف عسل طبیعی به صورت کنترل شده برای بیماران دیابتی مناسب می باشد.علاوه براین عسل دارای موارد موثر متفاوتی می باشد که به رفع ناراحتی های ناشی از افزایش قند خون کمک می کند. 

****این خاصیت در عسل های که دارای فرکتوز بیشتری هستند از جمله عسل اویشن وسیاهدانه بیشتر دیده شده است****
 
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 دی 1396ساعت 13:27  توسط عسل طبیعی